August 2022

คณะกรรมการบริหารของ Fort Smith ตั้งโต๊ะ Next Step การย้ายถิ่นฐานเป็นครั้งที่สอง

คณะกรรมการบริหารของ Fort Smith ตั้งโต๊ะ Next Step การย้ายถิ่นฐานเป็นครั้งที่สอง

คณะกรรมการของ Fort Smith โหวต 6-1 ในคืนวันอังคารเพื่อ ขออุทธรณ์ Next Step Homeless Services  ให้ย้ายออกจากย่านใจกลางเมืองอีกครั้ง  ผู้อำนวยการ Lavon Morton...

Continue reading...